RCHV vecāku atpūtas vakars

RCHV vecāki!

Aicinām jūs piedalīties mūsu pašu rīkotajā RCHV vecāku atpūtas vakarā!

2018. gada 23. februārī plkst.20.00 RCHV lielās skolas aktu zālē

Vairāk informācijas

Iegādātas 16 aktuālas grāmatas Mazās skolas bibliotēkai

Projekta “Mazās skolas bibliotēka” ietvaros RCHV Atbalsta biedrība ir iegādājusies un 2017.gada nogalē ir nodevusi skolas rīcībā 16 aktuālas grāmatas.

Vairāk informācijas

PIEDALIES KONKURSĀ … un varbūt tieši Tavs darbs tiks izmantots skulptūras izveidē!

Kopenhāgenai Dānijā ir sava nāriņa, Cēsīm – savs Laika vecis, bet Rīgas pilsētas Vērmanes dārzam – lauvas.

Arī mēs vēlamies sarūpēt savai skolai skulptūru, kas saistītos ar gudrību, viedumu, zinībām un vienlaikus kļūtu par veiksmes simbolu ikvienam skolas saimei piederošajam.

Vairāk informācijas

Rīgas Centra humanitārās vidusskolas atbalsta biedrība dibināta 1998.gada 28.augustā, tātad šogad svinam savu 19.gadskārtu!

Biedrības mērķi:

  • veikt sabiedriskā labuma darbību, kas vērsta uz izglītības, kultūras, sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanu Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā (turpmāk – RCHV);
  • sekmēt RCHV pedagoģisko darbinieku profesionālo izcilību, skolēnu mācību rezultātu pilnveidi, vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu, redzesloka un pieredzes paplašināšanu, kā arī RCHV materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu.
rchv pedejais zvans