Rīgas Centra humanitārās vidusskolas atbalsta biedrība

Juridiskā un korespondences adrese:
Krišjāņa Barona iela 97A, Rīga LV-1012

E-pasts: rchvab@gmail.com
Telefons:  +371 29464809

Reģistrācijas Nr.: 40008037393
Konts Nr.: LV98HABA0551005792257
Maksājuma mērķis: “Ziedojums neierobežotiem mērķiem”

Banka: A/S Swedbanka
Kods: HABA LV22