2019./2020.m.g. RCHV Atbalsta biedrība turpina atbalstīt Skolas padomē izvirzītos un apstiprinātos projektus, finansējot tos no RCHV Atbalsta biedrība ziedotajiem fizisko un juridisko personu  ziedojumiem.

Pastāvīgie/ikgadējie projekti (finansēti no ziedojumiem vispārējiem mērķiem)

  • Skolotāja stipendija
  • Lāčplēša diena / Valsts svētki
  • Ziemassvētkia
  • Darba svētki un Zelta pogas ceremonija
  • Mācību gada noslēguma svētki
  • Ūdens filtrēšanas iekārtas noma
  • RCHV Atbalsta biedrība publicitātes un mārketinga izmaksas
  • RCHV Atbalsta biedrības administratīvie izdevumi

Mainīgie/plānotie projekti (finansēti no ziedojumiem vispārējiem mērķiem)

Mērķa projekti (finansēti no mērķa ziedojumiem)

RCHV AB plānotās iniciatīvas 2019./2020. mācību gadā