2018./2019.m.g. RCHV Atbalsta biedrība turpina atbalstīt Skolas padomē izvirzītos un apstiprinātos projektus, finansējot tos no RCHV Atbalsta biedrība ziedotajiem fizisko un juridisko personu  ziedojumiem.

Pastāvīgie/ikgadējie projekti (finansēti no ziedojumiem vispārējiem mērķiem)

Mainīgie/plānotie projekti (finansēti no ziedojumiem vispārējiem mērķiem)

Mērķa projekti (finansēti no mērķa ziedojumiem)                                                                          

RCHV AB plānotās iniciatīvas 2018./2019. mācību gadā

Plānotās izmaksas