Jaunākās ziņas

Piešķirtas pirmās RCHV skolēnu stipendijas!

Šajā mācību gadā Rīgas Centra humanitārā (RCHV) vidusskola ir iniciējusi un ar RCHV Atbalsta biedrības iesaisti realizē projektu “Skolēnu stipendijas”, kura mērķis –sekmēt RCHV skolēnu mācību sasniegumus, atbalstīt centienus iegūt kvalitatīvu izglītību, motivēt paaugstināt mācību sasniegumus, veicināt intelektuālo spēju attīstību.

Ir zināmi projekta “Punktuālākā klase II” starprezultāti!

RCHV Atbalsta biedrība ir saņēmusi no skolas informāciju par klašu kavējumiem 1.semestrī un ir apkopojusi rezultātus. Tādēļ aicinām skolēnus iepazīties ar starprezultātiem, kuri ir pieejami skolā, un uzlabot savu sniegumu, lai gadu noslēgtu ar labāko rezultātu.

Sagādāsim skolai dāvanu 135. jubilejā – bronzā veidota kastaņa skulptūru

Jau 2020.gadā Rīgas Centra humanitārā vidusskola atzīmēs savu 135.gadadienu. Lai dāvātu skolai ko vērtīgu un turpmākajām skolēnu paaudzēm paliekošu, esam uzsākuši projektu “Skolas simbols”, kura ietvaros tiek veidota skulptūra – bronzā veidots kastanis uz liela Latvijas laukakmens.

Informācija par projektu