Skolas lietu maiņa Facebook grupā

Iespējams, kāds vēl nav iegādājies visu nepieciešamo skolai. Savukārt kādam iepriekš iegādātā skolas forma vairs neder vai ir kāda cita skolai noderīga lieta, kuru ir vēlēšanās pārdot, iemainīt vai atdāvināt.

Lai šo procesu atvieglotu, izveidojām slēgto grupu Facebook – “RCHV viss skolai PĒRK/PĀRDOD/MAINA”.

Vairāk informācijas

2018./2019. mācību gada projekti

2018. gadā Biedrība turpina finansiāli atbalstīt Skolas padomē izvirzītos un apstiprinātos 2017./2018.m.g. un 2018./2019.m.g. īstenojamos projektus, finansējot tos no RCHV Atbalsta biedrībai ziedotajiem fizisko personu (skolas vecāku un trešo pušu) ziedojumiem.

Vairāk informācijas

Vai Tev jau ir RCHV kapučjaka?

Aicinām skolēnus (viņu vecākus) pieteikties pirmo kapučjaku iegādei, rakstot uz rchvab@gmail.com vai aizpildot anketu.

Vairāk informācijas

Piesaki savu skolotāju stipendiju konkursam!

Jau trešo gadu pēc kārtas RCHV Atbalsta biedrība rīko Skolotāja stipendijas konkursu, kurā pieteikt savu izcilāko, radošāko, iedvesmojošāko, inovatīvāko un jaudīgāko skolotāju tiek aicināti gan paši skolotāji, skolas vadība un administrācija, gan skolēni, viņu vecāki un skolas absolventi.

Vairāk informācijas

Rīgas Centra humanitārās vidusskolas atbalsta biedrība dibināta 1998.gada 28.augustā, tātad šogad svinam savu 19.gadskārtu!

Biedrības mērķi:

  • veikt sabiedriskā labuma darbību, kas vērsta uz izglītības, kultūras, sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanu Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā (turpmāk – RCHV);
  • sekmēt RCHV pedagoģisko darbinieku profesionālo izcilību, skolēnu mācību rezultātu pilnveidi, vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu, redzesloka un pieredzes paplašināšanu, kā arī RCHV materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu.
rchv pedejais zvans