Skolēniem

Ja Tev ir kāda ierosme saistībā ar potenciālajiem projektiem skolā, tomēr Tev ir nepieciešams atbalsts tā izstrādei iesniegšanai saskaņošanai skolas vadībai un Skolas padomei, aicinām Tevi noformulēt projekta mērķi un ieguvumus, kā arī nepieciešamo projekta budžetu un nosūtīt šo informāciju Biedrībai uz e-pastu rchvab@gmail.com.

qtq80-R5x8FM
qtq80-NqKqwA

Vecākiem

Tas, cik lielu skaitu Skolas padomē apstiprināto projektu varēsim īstenot, ir tieši atkarīgs no ziedoto līdzekļu apjoma.

Ja vēlies iestāties biedrībā, aizpildi iesniegumu!

Ziedojumu veidi

Lai sekmētu RCHV AB atbalstīto projektu īstenošanu:

 • ziedotāji var ziedot kā naudas līdzekļus, tā arī tieši skolai – dažādas materiālās vērtības,
 • ziedotāji var būt kā fiziskas personas, tā arī juridiskas personas

Ziedojumu veidi:

 • Skaidras naudas ziedojumi
  Jebkuras bankas filiālē vai pasta nodaļā veicot skaidras naudas iemaksu RCHV AB norēķinu kontā, maksājuma mērķi norādot “Ziedojums neierobežotiem mērķiem”
 • Bezskaidras naudas ziedojumi
  Veicot naudas pārskaitījumu no jebkuras bankas konta RCHV AB norēķinu kontā, maksājuma mērķi norādot “Ziedojums neierobežotiem mērķiem”.
 • Materiālu vērtību ziedošana
  Jums tāpat ir iespēja ziedot jebkādas materiālas vērtības skolai. Šādu ziedojumu veikšanai ir nepieciešams noslēgt atsevišķu ziedojuma līgumu ar skolu.

Nodokļu atlaides ziedotājiem

Tā kā Biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, ziedotājiem (gan fiziskām, gan juridiskām personām) ir iespēja saņem nodokļu atlaides:

 • Fiziskām personām likums “Par iedzīvotāju ienākumu nodokli” 10.panta pirmā daļa nosaka, ka ziedoto summu atskaita no aprēķinātā iedzīvotāju ienākumu nodokļa (23% apmērā), tomēr personas attaisnotie izdevumi kopā nedrīkst pārsniegt 20% no kopējā aprēķinātā nodokļa. Fiziskās personas var atgūt iedzīvotāju ienākuma nodokli no ziedotās summas, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarāciju (tātad kā attaisnotos izdevumus varat pieteikt ne tikai izdevumus par ārstniecību, izglītību, bet arī ziedojumus RCHV AB).
 • Juridiskām personām saskaņā ar likumu “Par uzņēmumu ienākumu nodokli” 20.1 pantu, uzņēmumu ienākumu nodokli samazina par 85% no sabiedriskā labuma organizācijai ziedotajām summām, tomēr kopējā nodokļa atlaide nedrīkst pārsniegt 20% no aprēķinātā nodokļa kopējās summas.

ziedotaju veidi

Ja vēlaties iestāties biedrībā, aicinām sagatavot iesniegumu, parakstīt to un nosūtīt uz RCHV AB e-pastu: rchvab@gmail.com. Tāpat aicinām ar mums sazināties, ja Jums ir priekšlikumi vai rodas kādi jautājumi – mēs noteikti atbildēsim!