Skolēniem

Ja Tev ir kāda ierosme saistībā ar potenciālajiem projektiem skolā, tomēr Tev ir nepieciešams atbalsts tā izstrādei iesniegšanai saskaņošanai skolas vadībai un Skolas padomei, aicinām Tevi noformulēt projekta mērķi un ieguvumus, kā arī nepieciešamo projekta budžetu un nosūtīt šo informāciju Biedrībai uz e-pastu rchvab@gmail.com.

qtq80-R5x8FM
qtq80-NqKqwA

Vecākiem

Tas, cik lielu skaitu Skolas padomē apstiprināto projektu varēsim īstenot, ir tieši atkarīgs no ziedoto līdzekļu apjoma.

Ja vēlies iestāties biedrībā, aizpildi iesniegumu!

 

Līdz šim vecāki ar savu atbalstu ir devuši iespēju mūsu skolēniem svinēt ikgadējos svētkus –  Ziemassvētkus, Darba svētkus, Skolotāju dienu, Mācību gada noslēguma svētkus. Daudzu gadu garumā ir pilnveidota skolas mācību vide, uzlabota materiāltehniskā bāze, atbalstītas citas iniciatīvas.

Ļoti ceram, ka mūsu lielās skolas skolēni ir darījuši vecākiem, zināmu, ka 2016./2017.m.g. noslēguma nedēļās lielajā skolā testēšanas režīmā tika uzstādīta jaunākās paaudzes ūdens filtrēšanas iekārta Cool Touch. Šo projektu iniciēja Skolēnu dome, pamatojoties uz veiktās skolēnu viedokļa aptaujas rezultātiem. No 2017. gada 1.septembra šī iekārta tiek nomāta (un finansēta no Biedrībai ziedotajiem līdzekļiem), lai svaigs un tīrs dzeramais ūdens būtu pieejams, neierobežotā apjomā, ikvienam lielās skolas bērnam.

Tāpat šajā gadā atslogosim skolēnus, vecākus, kā arī klašu audzinātājus no līdzekļu vākšanas Lāčplēša dienai, 18.novembra svētkiem, šo procesu optimizējot un finansējot to no biedrībai ziedotajiem līdzekļiem.

Realizēto projektu augļus bauda ikviens mūsu bērns, gan piedaloties svētkos, ikdienā izmantojot skolas pilnveidoto vidi un tagad – arī lietojot tīru (un kā paši bērni ir atzinuši – ļoti garšīgu) dzeramo ūdeni. Tas, cik lielu skaitu Skolas padomē apstiprināto projektu varēsim īstenot (un vai tos vispār varēsim īstenot), ir tieši atkarīgs no jūsu līdzdalības.

Šajā sakarā īpaši vēlamies pateikties ikvienam mūsu atbalstītājam, bet jo īpaši mūsu skolas 2016./2017.m.g. 1.c, 3.b un 5.b klašu vecākiem, kuru pienesums pagājušajā mācību gadā bijis vislielākais!

Šajā gadā esam paveikuši daudz, tai skaitā esam ieguvuši sabiedriskā labuma organizācijas statusu, esam panākuši Skolotāja stipendijas atbrīvojumu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas, esam uzklausījuši vecāku viedokli, kā arī apkopojuši statistiku par pēdējos 6 gados paveikto.

Cienot jūs, vecāki, kā arī citus mūsu atbalstītājus, vēlamies nodrošināt visaptverošu informāciju par projektiem, kas skolā īstenoti ar jūsu atbalstu, tādēļ esam izveidojuši biedrības mājaslapu.
Vienlaikus, ja Jums rodas kādi jautājumi saistībā ar ienākuma nodokļa atgūšanas iespējām, projektiem u.tml., aicinām ar mums sazināties elektroniski, iesūtot savu jautājumu no mūsu mājaslapas platformas vai rakstot uz e-pastu: rchvab@gmail.com. Labprāt atbildēsim. Tāpat gaidām mūsu rindās jaunus biedrus, kuri vēlas līdzdarboties.

Mēs ticam, ka kopā mēs varam! Ikviena mūsu skolas bērna labākajās interesēs.

Ziedojumu veidi

Lai sekmētu RCHV AB atbalstīto projektu īstenošanu:

 • ziedotāji var ziedot kā naudas līdzekļus, tā arī tieši skolai - dažādas materiālās vērtības,
 • ziedotāji var būt kā fiziskas personas, tā arī juridiskas personas

Ziedojumu veidi:

 • Skaidras naudas ziedojumi
  Jebkuras bankas filiālē vai pasta nodaļā veicot skaidras naudas iemaksu RCHV AB norēķinu kontā, maksājuma mērķi norādot “Ziedojums neierobežotiem mērķiem”
 • Bezskaidras naudas ziedojumi
  Veicot naudas pārskaitījumu no jebkuras bankas konta RCHV AB norēķinu kontā, maksājuma mērķi norādot “Ziedojums neierobežotiem mērķiem”.
 • Materiālu vērtību ziedošana
  Jums tāpat ir iespēja ziedot jebkādas materiālas vērtības skolai. Šādu ziedojumu veikšanai ir nepieciešams noslēgt atsevišķu ziedojuma līgumu ar skolu.

Nodokļu atlaides ziedotājiem

Tā kā Biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, ziedotājiem (gan fiziskām, gan juridiskām personām) ir iespēja saņem nodokļu atlaides:

 • Fiziskām personām likums “Par iedzīvotāju ienākumu nodokli” 10.panta pirmā daļa nosaka, ka ziedoto summu atskaita no aprēķinātā iedzīvotāju ienākumu nodokļa (23% apmērā), tomēr personas attaisnotie izdevumi kopā nedrīkst pārsniegt 20% no kopējā aprēķinātā nodokļa. Fiziskās personas var atgūt iedzīvotāju ienākuma nodokli no ziedotās summas, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarāciju (tātad kā attaisnotos izdevumus varat pieteikt ne tikai izdevumus par ārstniecību, izglītību, bet arī ziedojumus RCHV AB).
 • Juridiskām personām saskaņā ar likumu “Par uzņēmumu ienākumu nodokli” 20.1 pantu, uzņēmumu ienākumu nodokli samazina par 85% no sabiedriskā labuma organizācijai ziedotajām summām, tomēr kopējā nodokļa atlaide nedrīkst pārsniegt 20% no aprēķinātā nodokļa kopējās summas.
ziedotaju veidi

Ja vēlaties iestāties biedrībā, aicinām sagatavot iesniegumu, parakstīt to un nosūtīt uz RCHV AB e-pastu: rchvab@gmail.com. Tāpat aicinām ar mums sazināties, ja Jums ir priekšlikumi vai rodas kādi jautājumi – mēs noteikti atbildēsim!