Biedrībai ir apstiprināts jauns logo

Ar prieku darām zināmu, ka šodien, 24.novembrī RCHV Atbalsta biedrības valde ir apstiprinājusi biedrības jauno logo.

Logo izveides mērķis – vairot biedrības atpazīstamību, vienlaikus sekmējot ziedotāju informētību par projektiem, kas tiek finansēti no RCHV Atbalsta biedrībai veiktajiem vecāku un trešo pušu ziedojumiem.

Atkārtoti vēlamies pateikties ikvienam par sniegto atbalstu. Mēs ticam, ka kopā mēs varam! Ikviena mūsu skolas bērna labākajās interesēs.