Kā tapa RCHV simbols?

RCHV simbola pirmie aizmetņi meklējami periodā, kad darbu Rīgas Centra humanitārās vidusskolas (RCHV) tās ēkā Bruņinieku ielā 24a kā dziedāšanas skolotājs uzsāka ērģelnieks, garīgās mūzikas autors un mūzikas skolotājs Mamerts Celminskis (1912.g.-1993.g.), kurš nostrādāja skolā daudzus ražīgus darba gadus. Iedvesmojoties no kastaņām, kuras auga pie skolas ēkas, M.Celminskis radīja Rīgas 50. vidusskolas himnu “Dzimtā skola”, kuras teksta autore (pēc aculiecinieku nostāstiem) – RCHV absolvente I.Eglīte.

Ievērojams ir M.Celminska – ērģelnieka, garīgās mūzikas autora un mūzikas pasniedzēja, devums Latvijai. Padomju laikā M.Celminskis sakomponējis 7 mesas, vairākas kantātes, ap 100 garīgo dziesmu un liturģisko dziedājumu. Mūziķis savā harmonizācijā izdevis trīs dziesmu grāmatas “Teiciet Kungu” un divus Ziemassvētku dziesmu krājumus.

Skolas himna ik gadu skan gan skolas kora, gan skolas izlaiduma klašu izpildījumā, absolvējot skolu. RCHV himna ir īpaša, to atpazīst un atminas ikviens skolas absolvents.

Izmantotais avots