Novēlam mierpilnus un gaišus svētkus!

Tā gaisma, ko izstaro svece,

Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,

Izplēn, pazūd un gaist.

Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo

Un siltums, ko izstaro sirds –

Tas nezūd. Tas paliek.

(I.Egle)