Piešķirtas pirmās RCHV skolēnu stipendijas!

Šajā mācību gadā Rīgas Centra humanitārā (RCHV) vidusskola ir iniciējusi un ar RCHV Atbalsta biedrības iesaisti realizē projektu “Skolēnu stipendijas”, kura mērķis –sekmēt RCHV skolēnu mācību sasniegumus, atbalstīt centienus iegūt kvalitatīvu izglītību, motivēt paaugstināt mācību sasniegumus, veicināt intelektuālo spēju attīstību.

Finansējumu projekta realizācijai, veicot ziedojumu biedrībai, ir piešķīruši komersanti AS “Madara Cosmetics”, AS “Radio SWH” un SIA “Eyeball Sports 8”.

Atbilstoši RCHV Atbalsta biedrības Stipendiju nolikumam un RCHV vidusskolas stipendijas piešķiršanas kārtībai, izvērtējot skolēnu sniegumu vienotajos pārbaudes darbos latviešu valodā, angļu valodā, matemātikā, stipendijas šī mācību gada I semestrī EUR 250,00 apmērā tika piešķirtas:

  • 10.a klases skolniecei Esterei Helmanei;
  • 10.b klases snolniecei Elzai Leitānei;
  • 10.c klases skolniecei Justīnei Blumbergai.

Pateicoties RCHV Atbalsta biedrības biedriem, kuri izstrādāja Stipendiju nolikumu un reģistrēja to Valsts ieņēmumu dienestā, stipendijas ir atbrīvotas no iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas.

Stipendijas EUR 250 apmērā par sniegumu II semestrī tiks piešķirtas skolēniem, kuriem būs augstākais vidējais vērtējums semestrī.

Lai mūsu 10.klašu skolēniem izdodas!