RCHV Debašu un publiskās runas kluba darbība

Rīgas Centra humanitārās vidusskolas (RCHV) Debašu un publiskās runas klubs savu darbību uzsāka 2016.gadā. Tā darbības mērķis – attīstīt skolēnu publiskās runas prasmes angļu valodā, sekmēt argumentācijas un kritiskās domāšanas prasmes, kā arī veidot jauniešos pilsonisko atbildību. Kluba darba valoda ir angļu valoda. Šobrīd kluba darbībā ir iesaistīti ~70 skolēni no RCHV 7.- 12. klasēm.

Debašu un publiskās runas kluba ietvaros skolēni mācās analizēt aktuālās problēmas valstī un pasaulē. Nodarbībās skolēni tāpat pilnveido savas prasmes uzdot un atbildēt uz jautājumiem par konkrētu tematu, atlasīt un izmantot nepieciešamo informāciju, vienlaikus nostiprinot savas angļu valodas prasmes.

RCHV Debašu un publiskās runas klubs sadarbojas ar Latvijas Debašu asociāciju QUO tu domā? Sadarbības ietvaros lektoriem tiek organizēti praktiskie semināri un citi pasākumi. Tāpat regulāri notiek vieslekcijas, savukārt reizi semestrī – RCHV debašu turnīri. Debašu turnīru darbībā un tiesāšanā piedalās RCHV absolventi, tagadējie Latvijas Universitātes un Ekonomikas augstskolas studenti.

RCHV Debašu un publiskās runas kluba dalībnieki piedalās arī starptautiskos turnīros. Vērienīgākais no tiem – 2018.gada “Riga Open 2018: World Schools Tournament”, kas norisinājās Ekonomikas augstskolā un pulcēja ~100 vidusskolu un augstskolu dalībniekus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas. Mūsu 9.-12. klašu skolēni sacentās ar labākajiem debatētājiem un ieguva atzinību. Arī šogad pavasarī skolēni plāno piedalīties šajā grandiozajā starptautiskajā turnīrā.

Pateicoties RCHV Atbalsta biedrības piesaistītajam finansējumam, RCHV Debašu un publiskās runas klubs turpinās savu darbību arī turpmāk.