ULTRA MARATONS “Punktuālākā klase” – vai tā būs Tava klase?

Skolas kavēšana tieši ietekmē skolēnu mācību rezultātus. Šī problemātika ir aktuāla ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē. Kavējumu ietekme uz mācību rezultātiem ir pierādīta neskaitāmos pētījumos, t.sk. OECD PISA – starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas ietvaros.

Kavēta pirmā stunda, neattaisnoti kavēta mācību diena ne tikai negatīvi ietekmē paša skolēna mācību rezultātus, bet arī mazina skolotāja nodrošinātā mācību procesa kvalitāti un visas klases netraucētu mācību norisi.

Ņemot to vērā, mēs piedāvājam jums, mūsu RCHV klases, maratonu, kurš veicams visa mācību gada garumā! Tieši jūsu pašu ziņā ir no rīta laicīgi pamosties un nokļūt skolā uz pirmo stundu, kā arī paskubināt biežākos kavētājus nekavēt skolu.

Maratons veicams trīs klašu grupās: 1.-4.klasēm, 5.-9.klasēmun 10.-12.klasēm.

Maratona norisi uzraudzīs īpaši izveidota komisija, kura pēc katra semestra noslēguma parādīs jūsu progresu cīņā par nomināciju “Punktuālākā klase”.

Papildus šīs godpilnās nominācijas iegūšanai, dosim jūsu klasei iespēju izvēlēties preci vai pakalpojumu 150,00 EUR vērtībā (pēc jūsu ieskatiem).

Vai esat gatavi? STARTS!

Konkursa nolikums