Apsveicam šī gada Skolotāja stipendijas saņēmēju Inu Jukēvicu un visus izvirzītos skolotājus!

Šī gada 5.oktobrī, Skolotāju dienas svinīgajā pasākumā Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā tika godināti visi Skolotāja stipendijas konkursā pieteiktie skolotāji un šī gada Skolotāja stipendijas saņēmēja – INA JUKĒVICA.

Šī gada stipendiāti – skolotāju Inu Jukēvicu pieteicēji raksturo kā radošu, uz inovācijām un aktīvu iesaistīšanos skolas dzīves pilnveidē vērstu pedagogu. Skolotāja iniciē, vada, koordinē skolas dalību dažādos projektos, kuros tiek iesaistīti skolēni, viņu vecāki un pedagogi. Skolotāja ir no tiem pedagogiem, no kuriem bieži dzirdam: “Man ir ideja! Jā, darām!”, neraugoties uz to, ka idejas īstenošanā būs jāiegulda papildus darbs un laiks. Skolotāja tiek pieteikta par radošu, metodiski daudzveidīgu mācību darba organizēšanu, ieguldījumu skolas attīstībā, labvēlīgas vides radīšanu, ilgtspējīgu projektu iniciēšanu un vadīšanu.

Pārējie šī gada stipendiju konkursā pieteiktie skolotāji (alfabētiskā secībā)

 1. Ilze Akmentiņa (12.a klases audzinātāja, pasniedz vēsturi un sociālās zinības)
 2. Jekaterina Aleksejeva (pasniedz krievu valodu)
 3. Ilze Bierne (6.b klases audzinātāja, pasniedz mājturību un tehnoloģijas)
 4. Kristīne Daņiļēviča (6.c klases audzinātāja, pasniedz angļu valodu)
 5. Raivita Dīriķe (3.b klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja)
 6. Arta Dundure (3.a klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja)
 7. Baiba Eglīte (2.c klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja, pasniedz angļu valodu)
 8. Inga Fokrote (4.c klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja)
 9. Aija Gudza (9.a klases audzinātāja, pasniedz angļu valodu)
 10. Inta Kampare (1.b klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja)
 11. Baiba Kūlaine (1.a klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja)
 12. Sintija Piskunova (8.b klases audzinātāja, pasniedz matemātiku)
 13. Irita Skirmante (8.a klases audzinātāja, pasniedz latviešu valodu un literatūru)
 14. Arina Zubkova (pasniedz ķīmiju)

Šogad RCHV Atbalsta biedrība saņēma ievērojami lielāku skaitu pieteikumu kā iepriekšējos divos gados, proti, 66 pieteikumus, kuros izvirzīti 15 mūsu skolas skolotāji. Arī šogad aktīvāki bijuši tieši vecāki (72%), kam seko skolēni (21%), absolventi (4%) un skolas skolotāji/administrācijas pārstāvji (2%)

RCHV Atbalsta biedrība vēlas pateikties mūsu skolotājiem un ikvienam, kurš pieteica savu izcilāko skolotāju!

Uzziņai: RCHV Atbalsta biedrības iedibinātās skolotāja stipendijas mērķis – skolotāja ikdienas mācību darbā uzsāktā pētniecības vai radošā darba atbalstam, kas vērsts uz inovatīvu mācību metožu izstrādes un pielietošanas mācību darbā, izcilības, zināšanu un radošuma pārneses un ilgtspējas sekmēšanu.

Skolotāja stipendijas konkursu RCHV Atbalsta biedrība organizē nu jau 3 gadu pēc kārtas. 2016.gada Skolotāja stipendija tika piešķirta skolotājai Norai Jurjānei, bet 2017.gada stipendija – skolotājai Ingai Jaunzemei.