Mūsu skola turpina dalību Junior Achievement Latvija

Ar prieku darām zināmu, ka arī šajā mācību gadā mūsu skola turpina piedalīties Junior Achievement Latvija programmā. Dalība ir bijusi iespējama, pateicoties mūsu skolas vecāka, absolventa un arī RCHV Atbalsta biedrības valdes locekļa Ata Švinkas mērķa ziedojumam RCHV Atbalsta biedrībai.

Junior Achievement Latvia ir mūsdienīgas ekonomiskās un biznesa izglītības programmas topošajiem Latvijas līderiem. Tās mērķis ir sagatavot jauniešus dzīvei un darbam brīvā tirgus ekonomikas apstākļos, sniegt viņiem pirmo pieredzi uzņēmējdarbībā, ka arī veidot pozitīvu sociālo vidi un veicināt jauniešu uzņēmības un iniciatīvas veidošanos un attīstību. Darbības misija ir attīstīt un ieviest skolās ekonomiskās izglītības programmas.

Ceram, ka mūsu skola izmantos daudzās priekšrocības, ko sniedz dalība šajā programmā. Lai mums visiem izdodas!