Informējam, ka ir mainīts biedrības nosaukums

Ar šo informējam, ka ir mainīts un Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēts mainītais biedrības nosaukums (firma).

  • līdz šim – biedrība “Rīgas Centra humanitārās Vidusskolas Atbalsta biedrība”
  • jaunais nosaukums – Rīgas Centra humanitārās vidusskolas atbalsta biedrība

Līdz ar to, biedrības nosaukumā ne tikai tiek izmantots korektais skolas nosaukums, bet arī pašas biedrības nosaukums ir tapis kompaktāks.