Vēl pavisam nedaudz, lai skola lepotos ar kastaņa skulptūru! Aicinām atbalstīt!

Sagaidot mūsu skolas 135.gadadienu, šī gada sākumā RCHV Atbalsta biedrība uzsāka projektu “Skolas simbols” – kastaņa skulptūras izveidi, aicinot skolas absolventus piedalīties, ziedojot. Līdz šim, kopīgiem spēkiem, absolventi ir ziedojuši lielāko daļu nepieciešamā finansējuma, lai tēlnieks Valtis Barkāns izveidotu skulptūru un ainavu arhitekte Ilze Rukšāne (ALPS atelier ladscaping public, private spaces) izstrādātu projektu, kas iesniedzams saskaņošanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Kā vēstījām iepriekš, indivīdi vai indivīdu grupas, kuras būs ziedojušas vairāk par EUR 250, tiks iegravētas īpašā plāksnē pie skulptūras. Uz šo brīdi minēto slieksni ir sasniegušās 15 absolventu klases un 7 privātpersonas, ka arī ir veikti vairāki mazāka apmēra absolventu ziedojumi. No sirds pateicamies ikvienam no jums!

Skulptūra atradīsies pie Lielās skolas, labiekārtojot un apzaļumojot tai pieguļošo teritoriju. Uz šo brīdi tieši būvprojekta realizācijai un apzaļumošanai ir nepieciešami vēl ~ EUR 2 500.

Iespējams, arī Jūs vai Jūsu klase vēlaties atstāt ierakstu vēsturē, papildinot atbalstītāju sarakstu ar savu klasi? Vēl pavisam nedaudz, lai kopā mums izdotos! Mūsu rekvizīti:

Rīgas Centra humanitārās vidusskolas atbalsta biedrība

Reģistrācijas Nr.: 40008037393
Konta Nr.: LV98HABA0551005792257
Maksājuma mērķis: Skolas simbolam

Ja ziedojums veikts no klases, lūdzu norādiet gadu un attiecīgo klasi (piemēram, “Skolas simbolam. 1986.gada izlaiduma 12.b klase” vai “Skolas simbolam. 2018./2019.m.g. 3.b klase).