Lielākā daļa aptaujas respondentu atbalsta RCHV vecāku balles norisi

2017.gada maijā Skolas padomē apstiprinot 2017./2018.m.g. realizējamos projektus, tika izteikts priekšlikums organizēt Rīgas Centra humanitārās vidusskolas skolēnu vecāku balli, indikatīvi, 2018.gada februārī.

Lai apzinātu potenciālo šīs ierosmes atbalstītāju (un arī balles apmeklētāju) skaitu, tika veikta aptauja, kurā kopumā piedalījās 228 vecāki.

No visiem respondentiem, 54% vecāku ir norādījuši, ka atbalsta šāda saviesīga pasākuma organizēšanu (neatbalsta 32%, bet nav viedokļa 14% respondentu). Jautājot (tiem vecākiem, kuri šāda pasākuma norisi atbalsta vai kuriem nav viedokļa), vai viņi tajā piedalītos, 62% atbildējuši apstiprinoši. No tiem – 70% norādījuši, ka apmeklētu to kopā ar savu dzīvesbiedru/partneri.

Ņemot īstenotās vecāku aptaujas rezultātus, paredzēts izskatīt aptaujas rezultātus un arī paustos ieteikumus/komentārus, kā arī, sadarbībā ar RCHV vadības, administrācijas, Skolas padomes un RCHV Atbalsta biedrības pārstāvjiem izdiskutēt šāda pasākuma norises organizēšanas iespējas 2018.gada pirmajā pusē.

Vēlamies vērst visu vecāku uzmanību, ka šāda pasākuma organizēšana un norise tiktu finansēta tikai no vecāku balles apmeklētāju individuālajām iemaksām (ielūgumi) un ne RCHV Atbalsta biedrībai veiktajiem ziedojumiem!