Mūsu bērnu atpūtas brīžiem

Atsaucoties mūsu vecāku izrādītajai interesei, arī šajā gadā aicinām pārskatīt savus grāmatu un mantu plauktus, jo Mazās skolas 3.stāva atpūtas zonā ļoti noderētu bērnu grāmatas (gan latviešu, gan angļu valodā), bērnu žurnāli (piem., Ilustrētā Junioriem), galda spēles, krāsojamās grāmatas u.c. piederumi.

Jo plašāks būs bērnu atpūtas iespēju klāsts, jo mazāk laika viņi pavadīs mobilajās viedierīcēs. Mūsu bērni vairāk lasīs, vairāk spēlēsies un vairāk draudzēsies.

Akcijas norises periods: 01.11.2018.-03.12.2018.

Atnestās lietas aicinām novietot Mazās skolas 3. stāva Vecāku uzgaidāmajā telpā uz galda ar speciālu norādi.

Jau iepriekš vēlamies pateikties mūsu skolai par atsaucību šīs akcijas organizēšanā un norisē un jo īpaši – ikvienam ziedotājam.

Mēs ticam, ka kopā mēs varam!