Sarūpēsim 16 klēpjdatorus!

2019./2020.mācību gads ir pasludināts par “Tehnoloģiju gadu“, aktualizējot skolēnu prasmju informācijas tehnoloģiju piedāvāto iespēju apguvē nozīmīgumu. Vienlaikus, diemžēl, līdzekļi datortehnikas iegādei mūsu skolai nav piešķirti, tādējādi liedzot mūsu bērniem iespēju apgūt šīs tik būtiskās prasmes mācību procesā.

Lai arī mūsu bērniem mācību procesā būtu iespējas pilnveidot savas prasmes informācijas meklēšanā, apstrādē un pasniegšanā:

  • pateicamies jums, VECĀKI, par izteikto atbalstu 16 klēpjdatoru iegādei;
  • un jau iepriekš pateicamies jums, VECĀKI, par ziedojumiem šīs ieceres īstenošanā!
  • Aicinām šajā mācību gadā ziedot EUR 15 par bērnu.

Šie līdzekļi tiks izlietoti gan klēpjdatoru iegādei, gan ikgadējo Skolas padomē apstiprināto projektu realizācijai. Iegādātie klēpjdatori tiks izmantoti mūsu bērnu izglītošanas procesā, paredzot, ka pie viena datora vienlaicīgi darbojas 2 skolēni. Klēpjdatori netiks izvietoti kādas konkrētas klases telpā, tos izmantos ikviens skolas skolēns no 1.līdz 12.klasei. Finansējuma avots – vecāku ziedojumi biedrībai

Atgādinām, ka informācija par ziedoto līdzekļu apjomu un to izlietojumu laika periodā no 2016. līdz 2018. gadam (gada pārskati un atskaites VID) ir pieejama mūsu mājaslapā sadaļā “Finansu atskaites“.