Vidusskolas debašu turnīrs angļu valodā RCHV-mini 2019

4. novembrī Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā norisinājās World schools formāta vidusskolas debašu turnīrs angļu valodā “RCHV-mini 2019”. Turnīrā piedalījās 22 dalībnieki (6 komandas). Skolēni teicami demonstrēja savas publiskās runas prasmes, kā arī iemaņas kritiski domāt un argumentēt savu viedokli.

Skolēni  debatēja par tādām tēmām kā:

  • This house believes that when making movies with minority characters, movie makers should only cast actors from that same minority.
  • Assuming that technology existed that would allow one to accurately forecast the years of life one lived and be able to transfer years of their natural life to another: this house would legalize sales of years of life.

Par turnīra labāko komandu tika atzīta “L ķērāji” komanda, ko pārstāvēja Jānis Iļjenko 10.c, Loreta Līduma 10.c un Emīlija Betija Šenhofa 10.a.

Par turnīra labāko runātāju tika atzīts Kristaps Melbārdis 11.b,  par otro labāko runātājuEmīlija Betija Šenhofa 10.a, bet par trešo labāko runātājuSofija Elizabete Grīnfelde 10.a.

Paldies viesiem dalībniekiem un īpašs paldies mūsu turnīra tiesnešiem un organizatoriem Nikolai Cīparsonei 11.a, Emīlam Ābelem 11.b, Artim Mažeikam 11.b, Ancei Armanovai 11.a un skolotājai Dianai Kladko.

Pateicamies RCHV atbalsta biedrībai!