Godinām mūsu valsti!

Arī šajā mācību gadā mūsu skolēni ar pedagogu atbalstu rotāja mūsu skolas abas ēkas sveču gaismās. Lai mirdz un lai skaisti un pacilājoši mūsu skolas saimei šie valsts svētki!

Pateicamies ikvienam vecākam par veiktajiem ziedojumiem, kas deva iespēju mūsu bērniem ar gaismu sumināt mūsu valsti!