Iesaistāmies skolas simbola izveidē – katrs ziedotais cents ir būtisks!

Sagaidot mūsu skolas 135.gadadienu, šī gada sākumā RCHV Atbalsta biedrība iniciēja projektu Skolas simbols – kastaņa skulptūras izveidi, aicinot skolas absolventus, kā arī esošo skolas saimi piedalīties, ziedojot. Projekta patrons – mūsu skolas absolvents, bijušais Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers.

Šobrīd sagatavoto būvprojektu ir saskaņojusi gan mūsu skola, gan Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments un tas šobrīd tiek iesniegts Rīgas pilsētas būvvaldē. To paveicot, projekts tiks iesniegts atzinuma saņemšanai Rīgas domes Pieminekļu padomē.

Skulptūru iecerēts izvietot pie Lielās skolas, labiekārtojot un apzaļumojot tai pieguļošo teritoriju. Uz šo brīdi tieši izbūvei un apzaļumošanai ir nepieciešami vēl tikai ~ EUR 1 597.

Varbūt arī jūs vai jūsu klase vēlaties atstāt ierakstu vēsturē, papildinot atbalstītāju sarakstu ar savu klasi? Vēl pavisam nedaudz, lai kopā mums izdotos! Mūsu rekvizīti:

Rīgas Centra humanitārās vidusskolas atbalsta biedrība

Reģistrācijas Nr.: 40008037393

Konta Nr.: LV98HABA0551005792257
Maksājuma mērķis: Skolas simbolam

Ja ziedojums veikts no klases, lūdzu norādiet gadu un attiecīgo klasi (piemēram, “Skolas simbolam. 1986.gada izlaiduma 12.b klase” vai “Skolas simbolam. 2018./2019.m.g. 5.a klase).