Skolas simbola izveidei nepieciešami vairs tikai EUR 1 363!

Sagaidot mūsu skolas 135.gadadienu, šī gada sākumā RCHV Atbalsta biedrība iniciēja projektu Skolas simbols – kastaņa skulptūras izveidi, aicinot skolas absolventus, kā arī esošo skolas saimi piedalīties, ziedojot.

Skulptūru iecerēts izvietot pie Lielās skolas, labiekārtojot un apzaļumojot tai pieguļošo teritoriju. Uz šo brīdi tieši izbūvei un apzaļumošanai ir nepieciešami vairs tikai ~ EUR 1 363.

Šobrīd sagatavoto projektu ir saskaņojusi gan mūsu skola, gan Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments un Rīgas domes Īpašumu departaments. Šobrīd tas ir iesniegts Rīgas domes Pieminekļu padomē.

Varbūt arī jūs vai jūsu klase vēlaties atstāt ierakstu vēsturē, papildinot atbalstītāju sarakstu ar savu klasi? Vēl pavisam nedaudz, lai kopā mums izdotos! Mūsu rekvizīti:

Rīgas Centra humanitārās vidusskolas atbalsta biedrība

Reģistrācijas Nr.: 40008037393

Konta Nr.: LV98HABA0551005792257
Maksājuma mērķis: Skolas simbolam

Ja ziedojums veikts no klases, lūdzu norādiet gadu un attiecīgo klasi (piemēram, “Skolas simbolam. 1986.gada izlaiduma 12.b klase” vai “Skolas simbolam. 2018./2019.m.g. 5.a klase).

Pateicamies ikvienam, kuri jau ir ziedojuši, lai skulptūra pie mūsu skolas taptu!